Kabelfel

Vi har ett kabelfel på Musserongången, med anledning av det lyser inte följande lampor:

140453

140454

140460

140462

140471

140472

Vi inväntar svar från Vattenfall angående tidsplan.