Dom från Mark- och miljödomstolen

Som ASK meddelat tidigare har Mark- och miljödomstolen meddelat dom i målet om klander av stämmobeslutet den 7 nov 2018.

Efter att förfrågan har inkommit från boende lägger vi nu ut domen i sin helhet. Det ska noteras att de personer som la förslaget på stämman och fått fullmakt att företräda ASK i målet redan tidigare fått domen. Då majoriteten av styrelsen är jäviga i ärendet eftersom man är parter i målet har styrelsen ingen åsikt om domen ska överklagas eller inte. Detta avgörs av de som fått fullmakt att representera ASK. Av samma skäl kommer styrelsen heller inte att kommentera domen så länge processen pågår. Detta för att man inte otillbörligen ska kunna påverka beslutet om överklagande ska ske eller inte.