Info Badet

Krusbodabadet ägs gemensamt av alla fastighetsägare i Krusboda. Badet är öppet endast för boende i Krusboda. Varje fastighetsägare och lägenhetsinnehavare erhåller badkort som används som passerkort. Boende får ta med sig gäster till Krusbodabadet i sällskap med badkortsinnehavaren men max 2 gäster per fastighet.

Under sommaren 2023 är det återigen Tyresö Fritidsgårdar som anlitats som entreprenör för skötsel av badet och för att driva kiosken.

Under badsäsongen finns badvärdar som svarar för ordningen vid badet och för provtagningen av badvattnet. Badet öppnar i juni och stängs ner 31 augusti.

Bassängerna öppnades i juli 1972. Stora bassängen är 25 x 12, 5 m och barnpoolen mäter 8 m i diameter. Hela badområdet är inhägnat med staket.

Barn under 9 år får ej besöka Krusbodabadet utan vuxens sällskap och ansvaret får ej heller överlåtas på våra badvärdar.

Har du frågor, synpunkter eller vill anmäla skador på badanläggningen maila eller ring till kontoret 08/1204 7770.

Våra badregler hittar du här.