Info Bastu

Ta kontakt med bastuansvarige Leif för mer info.

Vill du vara med och utnyttja vår fina bastu i Krusbodabadet

Under januari – maj och september – december är bastun tillgänglig för alla som är boende i Krusboda. Städning av bastu och omklädningsrum med toaletter sköter vi bastuanvändare.

Vill du vara med och använda bastun under denna tid, så anmäler dig till bastuombudet.

För att bli medlem i gruppen behövs en nyckel till bastun. Nyckel kvitteras ut på ASK:s kontor i badhuset. Nyckeln går till grinden vid kontoret och till ytterdörren.

Under måndagar, tisdagar och fredagar är bastun påslagen via timer under tider enligt nedan. Onsdag, lördag och söndag gäller bokning av familjebastu i 1,5 timmes pass. Det görs på en lista som finns på anslagstavlan hallen.

Vid bokning av familjebastu måste man slå på bastun och fläkten manuellt med  två timers bredvid spegeln i omklädningsrummet.

Bastuombudet visar gärna hur allt fungerar, ring så bestämmer ni tid.

STÄDNING: städa bastu och omklädningsrum efter ditt besök.