Anläggningsbeslut

I anläggningssamfällighetens uppdrag ligger

1. Gemensamhetsanläggning skall inrättas för anläggning, tillsyn, skötsel, reparation,
underhåll och drift av:
a) Gemensamma ledningar för renvatten, spillvatten och dagvatten samt för
ledningsbyggandet iordningställa ledningskulvertar, ledningsgravar resp.
kryputrymmen.
b) Gemensamma rekreations- och expeditionslokaler med förråd och uppehållsrum
om sammanlagt 300 kvm:s lokalyta.
c) Gemensamma vägar, förbindelseleder, planteringar, och lekplatser med tillbehör
samt övrig gemensam kvartersmark.
d) Gemensam områdeslekplats och gemensamma bollplaner med tillbehör. Gemensamt
friluftsbad och uppvärmningsanordning för vattnet samt stängsel.
e) Gemensamma anordningar för elförsörjning.
g) Gemensamma förråds- och verkstads- och hobbylokaler samt personalutrymmen
om sammanlagt ca 200 kvm:s lokalyta jämte inhägnad av tomtområde.

Läs mer om anläggningsbeslutet och S-områden i dokumenten nedan.

Anläggningsbeslut