Aktuellt

Årsavgiften betalas till BG 644-1448

Årsavgiften till Anläggningssamfälligheten Krusboda för 2023 är fastställd till 6 150 kronor per hel andel. Förfallodagar är den 31 januari, 31 maj och 30 september 2023.
Då vi har förändrat utseendet på vår faktura, så finns nu här blankett för att ladda ner om du betalar via Privatgirot,  blankett för betalning via Privatgirot